Yargıtay’ın davanın yeniden görüşülmesi anlamına gelen bozma kararı!

Kıymetli GSB Emekçileri,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının hem 39. İş Mahkemesi hem de Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesinin kararına hiçbir itirazları olmadığı halde Yargıtay’ın davanın yeniden görüşülmesi anlamına gelen bozma kararı hiç kimse tarafından anlaşılamamıştır.

Toplu iş sözleşmesi bekleyen GSB emekçilerinin hiçbir endişesi olmasın. Yetki alınmış, toplu sözleşme süreci başlatılmıştır. Bugünkü Yargıtay kararı yetki belgesi ile ilgili değil, usul ile ilgili bir karardır. Dolayısıyla toplu iş sözleşmesi en kısa sürede bağıtlanacaktır.

Tek derdi aidat ve kendi menfaati olan, sırf bu nedenle sorumsuzca süreci geciktiren eski sendikanın yalanlarına, hezeyanlarına ve haklarınızı geciktirme girişimlerine en güzel cevabı birlikte vereceğiz.

#emeğesadakatşerefimizdir
#gsbemekçileri
#gençlikvesporbakanlığı
#özbüroi̇şsendikası