Genel Başkan Baki GÜLBABA, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki üyelerimiz ile bir araya geldi.

Üyelerimize sürece ilişkin bilgilendirme yapıldı.

#özbüroişsendikası
#çalışmavesosyalgüvenlikbakanlığı
#emeğesadakatşerefimizdir