Ankara Ayaş Prestige Thermal Hotel’de gerçekleştirilen “Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilciler Meclisi Toplantısı”na Öz-Büro-İş sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, Genel Başkan Yardımcıları Celal Karaca, Remzi Karataş ve Adem Gündoğan, Ankara 1 No’lu şube Başkanı Alper Gökçek, Şube Sekreteri Burça Yıldız, Şube Mali Sekreteri Tuğrul Aydın, sendikamız çalışanları ve ülke genelindeki sendika işyeri temsilcileri katıldı.

Temsilciler Meclisinin açılışında konuşan Genel Başkanımız Baki Gülbaba; Sendikal mücadelenin en zor ama en onurlu halkası iş yeri sendika temsilcileridir. Bu nedenle biz temsilciler meclisi toplantılarını başarılı bir sendikal mücadele için çok önemsiyoruz.

Konuşmasına Öz Büro İş Sendikasının iki kırmızı çizgisi vardır. İki vazgeçilmezi vardır. Biri emek, biri vatan. Küresel emperyalizmin ve onun yerli işbirlikçilerinin kurguladığı dünya düzenine itirazımızı, hatta isyanımızı yükseltmek en temel sorumluluğumuzdur, diyerek devam eden Genel Başkanımız Kültür ve turizm Bakanlığı’ndaki sorunların çözümü konusunda Bakanlık ve DÖSİMM yetkilileriyle “endüstriyel ilişkiler kurulu “ nun kurulması ve sorunların, beklentilerin, zaman içinde ortaya çıkan yeni durumların bu kurulda değerlendirilerek çözümünü çok önemsediklerini belirtti.
Genel Başkanımız sözlerine, sendikamızın özgün ve farklı felsefesini en güzel şekilde ifade eden “emeğe sadakat şerefimizdir.” söyleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmesinin önemine vurgu yaparak sözlerini ülkemizin ve çalışma yaşamının içinde bulunduğu genel süreçle ilgili değerlendirmelerle sonlandırdı.
Temsilciler Meclisimizin bundan sonraki bölümünde söz alan Şube Başkanımız Alper Gökçek şube olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki üyelerimizin sorun ve beklentilerini en seri şekilde çözüme kavuşturma çalışmalarını anlattı: Yüzlerce sorunun şube tarafından nasıl çözüldüğünü örnekleriyle paylaştı. Daha sonra yaz döneminde tüm Kültür Çalışanlarının katılımlarıyla gerçekleştirmeyi düşündükleri yaz dönemi etkinlikleri konusunda Temsilciler Meclisini bilgilendirdi. Bütün Türkiye’yi birleştirdik, bütün üyelerimizi kucakladık ve geleceği en güzel şekilde kurguladık” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Temsilciler Meclisinin bu aşamasında söz alan iş yeri sendikal temsilcilerimiz kendi iş yeri ve bölgelerindeki üyelerimizin düşünce, görüş ve önerilerini dile getirdiler. Genel Yönetim Kurulumuz bütün bu düşünce ve önerileri dikkatle not ettiler.
Temsilciler Meclisinde söz alan işyeri sendika temsilcilerimiz Bartın Temsilcisi Emel Çeper, Ankara Temsilcisi Ersin Tokat, Çorum Temsilcisi Erol Çakal, Ordu Temsilcisi Adem Akdeniz, Kocaeli Temsilcisi Ebru Yaşar Kırçiçek, Van Temsilcisi Aziz Deniz, İstanbul Temsilcisi Vehbi Yılmaz, Sivas Temsilcisi Orhan Pektaş, Çanakkale Temsilcisi Feridun Kırca, Konya Baş Temsilcisi Ahmet Çoban, Niğde Temsilcisi Yakup Özgül, Isparta Temsilcisi Metin Demircan, Muğla Temsilcisi Abdullah Demirel, Ankara Temsilcisi Hüseyin Kepeli, Bitlis Temsilcisi Ubeydullah Demir ve Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Aydız Hacır ve diğer temsilcilerimiz görüş ve düşüncelerini paylaştılar.

Temsilciler Meclisi toplantısı sırasında 1 Mayıs İşçi Bayramı için yapılacak hazırlıklar üzerine konuşuldu. Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.