Başkanlar Kurulu Toplantımız, 2-5 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya Özkaymak Falez Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkanımız Baki GÜLBABA, Genel Yönetim Kurulumuz, şube başkanlarımız ve il başkanlarımız ile sendikamız hukuk müşavirliği ve uzmanlarımız katıldı.

Başkanlar Kurulu açılış konuşmasında Genel Başkanımız Baki GÜLBABA, çalışma hayatının güncel sorunları, kadroya geçen işçiler için Kamu Çerçeve Protokolü ve gündemdeki diğer konulara ilişkin değerlendirmelerini aktaran GÜLBABA, “Kadroya geçen üyelerimizin özlük haklarının korunması ve eski/yeni 4D ayrımcılığının ortadan kalması için Kamu Çerçeve Protokolü olmazsa olmazımızdır” dedi.

Sırasıyla söz alan İl Başkanlarımız kendi şehirlerindeki üyelerimizin sorunlarının çözümü hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Genel Başkanımız Gülbaba ve yönetim kurulu üyelerimiz, il başkanlarımızın aktardığı genel ve yerel sorunları dinlediler. Başkanlar Kurulu toplantısında bir kısım kararlar alındı.

Başkanlar Kurulu toplantımız, toplu fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.

 

Öz Büro İş Sendikası Başkanlar Kurulu 2-5 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da toplanarak gündemindeki konuları değerlendirmiş

ve aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir:

1.Gerek ücretlerin yetersizliği gerekse yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle zaten iyi olmayan ekonomik tablo daha da kötüleşmiştir. Bu nedenle 31 Ekim 2020 tarihine kadar mevcut ücretlerle devam etmemiz mümkün değildir. Hükümetimizin Ocak 2019 tarihinde eski kadrolu çalışanların Toplu İş Sözleşmelerini yenileyeceği gerçeğinden hareketle yeni kadroluların da bu sürece dâhil edilmelerini talep ediyoruz.

2.Başkanlar Kurulumuz ömrünü ülkesine, milletine ve insanlığa adamış Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam şurasında ifade ettiği “taşeron sorununu kadro vererek çözdük şimdi sıra ücretlerin iyileştirilmesinde” talimatının ilgililerce yerine getirilmesini yüzbinlerce emekçi sabırsızlıkla beklemektedir.

3.Kamuda kadroya geçen üyelerimizin diğer kadrolularla aynı Toplu İş Sözleşmesi kapsamına alınmaları, çalışma barışının ve hukukun gereğidir. Eğer bu durum KHK gerekçe gösterilerek göz ardı edilirse, kadro hakkının sözde değil özde yaşanacağı Kamu Çerçeve Protokolü olmazsa olmazımızdır.

4.Eski/yeni kadrolu ayrımının ısrarla sürdürülmesini asla doğru bulmuyoruz. İş elbisesi, haftalık çalışma süresi, nöbet, çocuk ödeneği, fazla mesai, eğitim intibakları, yol ve yemek ödenekleri vb. sorunların devam ediyor olması hepimizin ortak sorumluluğu hatta utancıdır ve hiç vakit kaybetmeden bu sorunlar ortadan kaldırılmalıdır.

5.Yıllardır kamunun işini yapan ve kurumların vazgeçilmezi oldukları bilinen HBYS çalışanları için ilan edilen ancak hala gerçekleşemeyen kadro sözünün bir an evvel yürürlüğe girmesinin ısrarlı takipçisi olacağız.

6.Onurlu bir yaşam için örgütlü bir güç olmanın tek çıkar yol olduğu bilinciyle; ülkemizin tüm emekçilerini, sendika konusunda daha duyarlı olmaya, emeğin birliğine ve mücadeleye zarar veren yapay oluşumları dikkate almamaya, emeği istismar eden bu çevrelere karşı durmaya davet ediyoruz.

7.Vatanını canından aziz bilen ve işini bütün olumsuzluklara rağmen özveriyle yapan emekçileri, üretim ve hizmet süreçlerinin robotu gibi görmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Kadro kazanımını kâbusa dönüştüren uygulamaları, eski/yeni 4D ayrımını ve çalışanları sıkıntıya sokan işyeri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz.

8.Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen düşman ülkelerin, dış güçlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin farkındayız. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesini 50 bin üyemizle beraber desteklediğimizi, vatanın bölünmez bütünlüğünün ve 80 milyonun kardeşliğinin kırmızı çizgimiz olduğunu bir kez daha herkese ilan ediyoruz.

9.Güçlü bir ekonomi ve ileri düzeyli bir demokrasinin en temel dinamiği çalışma yaşamının başarısıdır. Bu anlamda emeğin rolünü ve saygınlığını göz ardı eden politikaları asla doğru bulmuyoruz. Hükümetimizin süreci Konfederasyonumuz Hak-İş’in önerilerini dikkate alarak düşünmesini arz ve talep ediyoruz.