Genel Başkanımız Baki GÜLBABA ve Genel Başkan Yardımcımız Remzi KARATAŞ Kamu Hastaneleri Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet TAHİROĞLU’ nu makamında ziyaret ederek görüştüler. Görüşmede 13 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Maliye Bakanlığının Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik, şehir hastaneleri ve Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri ele alındı. Ayrıca uygulanmayan toplu iş sözleşmelerinin biran evvel uygulanması konusu üzerinde duruldu ve yeni döneme ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.