Başkanlar Kurulu Toplantımız, 8-10 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara Metropolitan Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Genel Başkanımız Baki GÜLBABA, Genel Yönetim Kurulumuz, şube başkanlarımız ve il başkanlarımız ile sendikamız hukuk müşavirleri ve uzmanlarımız katıldı.

Başkanlar Kurulu açılış konuşmasında Genel Başkanımız Baki GÜLBABA, toplantı gündeminden başlıklara yer verdi ve Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın Mahmut ASLAN’a yoğun programına rağmen Toplantımıza katıldığı ve emek hareketine verdiği büyük katkı ve mücadelen dolayı teşekkürlerini iletip konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etti.

 “Öz Büro İş’in başarısı destansı bir mücadeledir”

Arslan “Öz Büro İş’in kuruluşu, barajı geçmesi büyük zorluklar neticesinde olmuştur. Öz Büro İş’in başarısı destansı bir mücadeledir” dedi.

 “Büro işkolunda da başarılı olacağımıza inandığımız için yola çıktık, hep birlikte Öz Büro İş’i inşa ettik. Bu mücadelede büyük bir fedakârlık var, alın teri var, dua var. Biz samimiyetle mücadele ettikçe Cenab-ı Allah da bizlere yardım etti” diye konuştu.

Büro işkolunun en büyük işkolu olduğunu kaydeden Arslan, “Öz Büro İş’in Türkiye’nin en büyük sendikası olma imkânı, fırsatı ve bunu başarabilme kabiliyeti olduğunu belirterek, Öz Büro İş’i en büyük sendika yapma anlayışının kongreye yansıtılması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında, taşerondan kadroya yeni  geçen emekçilerin yaşadığı zorluklara da değinen Arslan, “Geçiş süreci için belirlenen 4+4’ün üzerine, enflasyon farkının verilmesi talebemizi gündeme getirdik. Bunun için yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunu zorlayacağız. Bu mağduriyeti gidermeliyiz” şeklinde konuştu.

Arslan, kadro kapsamı dışında kalan emekçilerin kadro alması için de mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

GÜLBABA “Öz Büro İş Sendikası olarak emeğe sadakat şerefimizdir, “Vatana, emeğe ve vicdana verilmiş sözümüzün dışında kimseye verilmiş bir sözümüz yok” dedi.

Sendika olarak 50 bin üyeye yaklaştık ve işkolunun üçüncü sendikasıyız diyen Gülbaba, yeni bir heyecanla genel kurula hazırlanıyoruz dedi.

Sırasıyla söz alan İl Başkanlarımız kendi şehirlerindeki üyelerimizin sorunlarının çözümü hakkında görüşlerini beyan ettiler.

Eski/yeni kadrolu ayrımının ısrarla sürdürülmesini asla doğru bulmuyoruz. İş elbisesi, haftalık çalışma süresi, nöbet, çocuk ödeneği, fazla mesai, eğitim intibakları, yol ve yemek ödenekleri vb. sorunların devam ediyor olması hepimizin ortak sorumluluğu hatta utancıdır ve hiç vakit kaybetmeden bu sorunlar ortadan kaldırılmalıdır.

Onurlu bir yaşam için örgütlü bir güç olmanın tek çıkar yol olduğu bilinciyle; ülkemizin tüm emekçilerini, sendika konusunda daha duyarlı olmaya, emeğin birliğine ve mücadeleye zarar veren yapay oluşumları dikkate almamaya, emeği istismar eden bu çevrelere karşı durmaya davet ediyoruz dedi.