HAK – İŞ Konfederasyonu Osmaniye İl Başkanlığına, genel merkezi tarafından Mustafa Kemal Taş atandı.

2004 yılında  buyana maaş mutemetlik görevi yapan Taş, 2011 yılında kurulan Dereli köyündeki Afra Zeytin Yağ Fabrikası Yöneticiliği sürdürmekte ve 2014 Yılından beri ise Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikasının Osmaniye İl Başkanlığını yürütmekte. Hak-İş Konfederasyonu Osmaniye İl başkanlığı Görevini Sedat Gürsel Öztürk’ten 15 mart 2019 Tarih itibarıyla devraldığını kaydeden Taş, “Bu görevi daha yükseklere çıkaracağım inancında olduğumu ve beni bu göreve layık gören Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan Bey ve yönetimine, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Baki Gülbaba bey ve yönetimine, Ayrıca Osmaniye İl Başkanınız Sayın Sedat Gürsel Öztürk Beye, Osmaniye Hizmet İş Şube Başkanımız Kadir Çenet Beye ve emeği geçen başkanlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım.” dedi.
Mustafa Kemal Taş açıklamasında şunları söyledi: “Hak-İş’in Türk çalışma hayatında gerekli desteği bulması ve istikrarlı bir gelişme içinde bulunmasının nedeni gayesinde de açıkça belirtildiği gibi insana değer veren ve onu merkez alan bir yaklaşım içerisinde olması ve sıkı sıkıya bağlı olduğu ilkeleri ve prensipleri çerçevesinde çalışma hayatına getirdiği yeni öneriler ve yaklaşımlardır. Hak-İş, çerçevesini yerellik, millilik, manevi değerler, hukuk, adalet gibi temel değerlerin içeriğine vurgu yaparak kuruldu. Daha sonraki 20 yıl boyunca Hak-İş’i tanımlayan bütün yazılı ve sözlü açıklamalar, konfederasyonun misyonunu bu kavramsal çerçeve içinde tanımlamışlardır. Bu yanıyla Hak-İş daima özgürlüklerin altını çizmiştir. Hak-İş, ‘uzlaşma’, ‘çıkar paralelliği’, sivil toplum örgütlerinin birlikte ortak girişim grupları kurması’ gereği, demokrasinin sivil inisiyatiflerin artmasıyla güçleneceğine olan inancını bütün zeminlerde ve kendi platformlarında dile getirmiştir.
Hak-İş’in endüstriyel ilişkiler içinde durduğu yer, daha çok pratikle faaliyetlerinde ve alternatif sosyal politikalar üretme girişimleriyle kendini göstermiştir. Toptan red ve toptan kabullere dayalı önyargılar yerine tartışmaya açık, farklı söylemlerin kullanılmasını zenginlik kabul etmiş, ideolojik kavramların fetişizmine yakalanmayan yanıyla, Türkiye’yi ve Dünyayı tartışmanın yanında kendi sendikal anlayışını da tartışmayı başarmaktadır. Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu süreç, endüstri ilişkiler sistemini ve sendikal hareketi de etkisi haline almıştır. Sendikalar açısından bu süreçte eski ezber ve alışkanlıklardan kurtulup, değişime ve gelişime ayak uydurmak, tenkit etmek yerine teklif üretmek, klasik anlayış yerine yenilikçi fikirler oluşturmak, sendikal mücadeleye yeni boyutlar ve ufuklar kazandırmak temel hale gelmiştir. HAK-İŞ ve üye sendikaları bu süreci çok iyi okumuş, kendini sorgulamış, yeni perspektifler geliştirmiş, yol haritasını buna göre hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. HAK-İŞ son dönemde sendikal mücadelesiyle birlikte ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmalarına imza atarak birçok ilki gerçekleştirmiştir.
HAK-İŞ, iş kanunun etkin uygulanmasından iş konseylerinin oluşturulmasında, çalışan kadınlarımız için kreş uygulamasından afet stratejilerine, ray teknolojisinden kent konseylerine, mesleki eğitimden çalışan çocuklara kadar her alanda ülkemizin ve örgütlü olduğu sektörlerin sorunlarına yönelik çözümler üretmiştir.”
Taş, yaptığı açıklamada; “HAK-İŞ, Türkiye’nin ileriye doğru bir yürüyüş içinde olduğuna inanmaktadır. HAK-İŞ, Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dönüşüm sürecine katkısını sürdürmektedir. HAK-İŞ olarak sendikal mücadelemizde, insan, emek, demokrasi eksenli düşüncemizden, kararlı, ilkeli, sorumlu, sendikacılık anlayışımızdan asla sapmıyoruz. Birbirimizi ve ilkelerimizi sahiplenerek, işçi hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” sesi olmak, Sivil ve demokratik bir kitle örgütü olmanın farkında, değişime açık, aklı ve bilgiyi, duygu ve sezgiyi doğru kullanan yenilikçi bir anlayışın öncüsü olmak iddiasındayız. Slogancılığı, şablonculuğu, konjonktüre göre pozisyon tutma kolaycılığını, alışkanlıkları ve ezberleri her fırsatta sorgulamaya ve gerektiğinde cesaretle reddetmeye özen gösteriyoruz.

HAK-İŞ olarak bizler; çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme çabasındayız. Sosyal model, sosyal diyalog, sosyal sorumluluk, istihdam, üretim, verimlilik, rekabet, örgütlülük, endüstriyel demokrasi gibi kavramları ön yargılardan uzak, içselleştirerek ve içini doldurarak kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu vesile ile tüm emekçi işçilerimizi EMEĞE SADAKAT ŞEREFİMİZDİR İlkesiyle konfederasyonumuz çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Hak-İş Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın önderliğinde, Enflasyon farkının verilmesi için başlatılan imza kampanyası ve mücadelemizde  doğru yolda olduğumuzu bugün daha iyi görebiliyoruz. İmza kampanyamızı ve enflasyon farkı talebimizi küçümseyenler bugün bakıyoruz bizden daha fazla enflasyon farkı olayına da sahiplenmeye çalışıyorlar, her zaman olduğu gibi. Ama İşçi kardeşlerimiz biliyor kimin hangi sorunları çözdüğünü ve çözebileceğini onun içinde bizi yalnız bırakmıyorlar.

Takip edilmek güzel, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.696 sayılı KHK ile kadroya geçen taşeronların zam sorunları sürerken, KHK’dan yararlanamayan taşeronlar da kadro bekliyor. Taşeron sürecinin başından itibaren takipçisi olan Hak-iş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerona zam ve taşerona kadro konusunda mücadelesi devam.
BELEDİYELERDE BAŞLATTIK
Taşeronların 2020 yılına kadar alacakları yüzde 4+4 zammın enflasyon karşısında yetersiz olması üzerine harekete geçtiklerini söyleyen Mahmut Arslan, belediyelerde bu sorunu çözmek için harekete geçtiklerini söyledi.
KADROYU HAK EDEN ARKADAŞLARIMIZ ALAMADI
KHK ile kadroya geçen 1 milyona yakın taşeron olmasına rağmen başta KİT’ler olmak üzere kadro alamayan işçilerin durumuna bir hayli üzüldüklerini söyleyen Arslan, kadroya geçiş gibi büyük bir başarıya imza atarken böyle eksiklerin ve durumların başarıya gölge düşürdüğünü belirtti. KİT’lerin kadroya geçmesi için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Arslan, fakat bunun için öncelikle KHK’daki eksiklerin giderilmesinin gerektiğini söyledi.
KHK’daki bir diğer eksiğin zam konusunda olduğunu söyleyen Arslan, taşeronların yüzde 4+4 zam almalarının enflasyon karşısında kötü olduğunu ve bu durumun değişmesi gerektiğini vurguladı. Son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşme imzalanmasının durumun değişebileceğine işaret olduğunun altını çizen Arslan, kamu ve bakanlıklarda kadro alan arkadaşlar için yakın zamanda bir düzenleme için çabalarının süreceğinin sözünü verdi.bütün emekçi İlkesiyle konfederasyonumuz çatısı altında toplanmaya davet ediyorum.
KAYNAK

 

Sağlık Çalışanlarına Şiddete Hayır

Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde bir sağlık çalışanına saldırı sonucu HAK-İŞ konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası Başhekimlik binasının önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında sağlık çalışanlarına psikolojik ve fiziki saldırılar yapıldığı vurgulanırken “Şiddete Hayır” mesajı verildi.

Açıklamada,”Görevi başında mevzuatları uygulayarak kamu görevini yapmaya çalışan sağlık personeline hem psikolojik hem de fiziki saldırıların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Görevimizi yapmaya çalışırken uğradığımız bu şiddet bizi çok yıpratmaktadır. İstediğimiz görevimizi huzurla, layıkıyla yapabilmektir. Biz sağlık çalışanları saati, bayramı, hafta sonu olmadan ailesinden fedakarlık yaparak büyük bir özveri ile çalışan bir aileyiz. İstatistikler sağlık çalışanlarının diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla şiddete uğradığını gösteriyor. Sağlık sektöründe çalışanların %70’i görev süreleri boyunca sözlü ya da fiziksel şiddete uğramaktadır. Bu sayılara bir yenisi eklenmeden şiddetin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınıp hak edilen cezaların bir an önce uygulanmasını talep ediyoruz. Vatandaşlarla sağlık personelini karşı karşıya getiren uygulamalara son verilmesini bekliyoruz. Buradan herkese seslenerek sağlık çalışanlarının sizden biri olduğunu ve sahip çıkmanızı istiyoruz” denildi.

HASTANE PERSONELİNDEN “HALEP AÇKEN BİZ UYUYAMAYIZ”KAMPANYASI

Kadirli ilçesinde Halep’teki ihtiyaç sahibi aileler için Devlet Hastanesinde yardım kampanyası başlatıldı.Öz Büro İş Sendikası ve Sağlık-Sen tarafından başlatılan ve idarenin de destek verdiği kampanyada Bin 458,30 krş toplandı.”Halep açken biz uyuyamayız” sloganıyla bir torba un kampanyasına hastane personeli de duyarsız kalmadı.

Halep’teki duruma değinen Sendika temsilcileri; Bilindiği üzere Halep’te bir ateş yanıyor. Oradaki halk Esed rejimi tarafından çok yoğun baskı altında. personel olarak bir nebze olsun farkındalık oluşturmak ve oradaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için bu kampanyayı başlattık.

İlçe genelinde bazı sivil toplum örgütleri ve kurumlar tarafından başlatılan destek kampanyasına bizde Hastane olarak destek vermek istedik, başta Hastane Başhekimimiz sayın Mehmet Serden Çığşar ve idarecilerimize ve destek veren tüm personele teşekkür ediyoruz dediler.

Toplanan yardım parası Kadirli-Andırın Gelişim Platformu Başkanı kadir İslamoğlu aracılığıyla tutanak altına alınıp Kadirli Ziraat Bankası Şubesine yatırıldı.

KAYNAK

KADİRLİ ÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASI 14 MART TIP BAYRAMINI UNUTMADI

Öz Büro İş Sendikası Kadirli Temsilcileri Önder Çatalbaş ve Züleyha Dörtğöz tarafından Kadirli Devlet Hastanesi personelinin Tıp bayramlarını kutlayarak sağlık çalışanlarına karanfiller verdiler.Önder Çatalbaş: “Tarih boyunca özü insana hizmet etmek ve hayat kurtarmak olan bu saygın ve kutsal mesleğin neferleri, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutluyorum.” dedi. Hastane Başhekimi uzman Doktor Mehmet Serden Çığşar, “14 Mart Tıp Bayramı Ülkemizin sağlığını bugünlere taşıyan, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın bayramıdır.” diyerek Tıp Bayramı’nı kutladı. Çığşar” Sağlıklı toplumu yaşatabilmek adına insan hayatının kutsallığında ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile mesleğini icra eden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının bayramı kutlu olsun.” dedi.Öz büro iş-sendikası tarafından dağıtılan karanfiller sağlık çalışanları tarafından takdirle karşılandı.

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kurumda görevli kadınlar, görevleri başında ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal ve Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası İl Temsilcisi Yılmaz Diler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kurumda görevli kadınlar, görevleri başında ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı. 
Kurumda görevli kadın personele karanfil dağıtan Erdal ve Diler, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. 
Kurumun kadın hizmetleri konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirten Erdal, “Kadınlarımız ev yaşamında olduğu kadar iş yaşamında da çok büyük başarılar sağlıyor. Birçok meslek dalında kadınlarımız erkeklerle yarışır hale gelmiş. Bazı alanlarda da onlardan daha başarılı işler çıkarmaktadırlar. Bu da kadına verilen değerin önemini ortaya koymaktadır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, meslek yaşantılarında başarılar diliyorum” dedi. 
Diler ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sendika olarak farklı kurumlardaki kadın çalışanları ziyaret ederek, karanfil dağıttıklarını belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. 
Kurum çalışanları ise anlamlı jestinden dolayı Erdal ve Diler’e teşekkür ettiler. 

Kaynak

Belediye makamının, bürokrasiye yol gösteren bir yer olduğunu ve kendilerine adaylık teklifi geldiği zaman istişareler neticesinde bu yola çıktıklarını belirten Millet İttifakı Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ “İnşallah, Rabbim bizi mahcup etmez. İnşallah Elazığ’da güzel bir, 1 Nisan şakası ile bu işle bütünleşeceğiz” dedi.

İYİ Parti ve CHP’nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Şekerdağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Adayı Şekerdağ, seçim çalışmaları kapsamında STK’lara ziyarette bulundu. İlk olarak Öz Büro İş Sendikasına giden Şekerdağ, sendika başkanı İrfan Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada Elazığ’ın sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin istişarelerde bulunan Şekerdağ, daha sonra, Elazığ Otomobil ve Motor Sporları Derneğine (ELOK) geçti.Şekerdağ ziyaretleri kapsamında Vali Fahri Bey ile Bağkur Caddesine geçerek esnaflarla görüştü. Esnaflarla birebir sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Şekerdağ, çalışmaları hakkında bilgi vererek destek istedi.

Belediye makamının bürokrasiye yol gösteren bir yol olduğunu ifade eden Başkan Adayı Şekerdağ, “Biz yola çıktığımız gün gitmediğimiz yer, sıkmadığımız el kalmayacak ifadesini kullanmıştık. Mümkün olduğu kadar her yere gidip, kendimizi ifade ediyor ve istişarelerde bulunuyoruz. Ben, devran kardeşime ve yönetimine bu güzel karşılamalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum. Belediye makamı Şehr’ül Emin makamıdır. Şehirle bütünleşen ve şehirle alakalı bütün sektörleri bilen ve çözüm noktasında bilgi birikimine sahip insanların idare edebileceği bir makamdır. Belediye makamı, bürokrasiye yol gösteren bir makamdır. Bizlere teklif geldiği zaman dostlarımızla istişareler ederek, bu yola çıktık. İnşallah, rabbim bizi mahçup etmez. 1 Nisanda Elazığ’da güzel bir 1 Nisan şakası ile inşallah bu işle bütünleşeceğiz” dedi.

Kaynak

 

Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Büro İş Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanı Murat Arifoğlu, kamuda taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan personelin ‘Kamu işçi toplu sözleşmesine’ dâhil edilmesini istediklerini belirtti.

Murat Arifoğlu, işçilerin kadro aldığını ancak sosyal ve mali haklarının iyileşeceğine daha da kötüye gittiğini ifade etti.

Eski kadrolu işçiler ile taşerondan daimi işçilik hakkı kazananlar arasında sosyal haklar açısından ciddi farkların bulunduğunu belirten Arifoğlu şunları kaydetti:

“696 KHK  ile 4/D işçi Kadrosuna  geçen İşçiler Kamu işçi Toplu Sözleşmesine dahil edilmek istiyorlar. Öncelikle kanayan yara haline gelen Taşeron mevzusunu, yapamaz dendiği halde büyük bir reforma imza atarak çözen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.Sayesinde ailelerimizle birlikte milyonlarca insan bayram yaşadı ancak uygulamada yaşanan sorunlar bir türlü çözülemedi.Bürokrasiden kaynaklanan bu kargaşa halen devam ediyor ve bizleri rahatsız ediyor.

Bilindiği üzere 2 Nisan 2018’de Kadroya geçişle birlikte Çalışma Bakanlığı tarafından 31 Ekim 2020 ye kadar geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi uygulamaya konuldu ancak buradaki maddeler Taşeron işçiyken verilen haklar yani yeni verilen bir şey yok. Olmadığı gibi Taşeron işçi iken alınan Asgari ücret üstü yüzdelik dilimler maalesef verilmez oldu. Sebebini açıklayan yok, bu haksızlığın acilen giderilmesini bekliyoruz. Bunun yanında yıllık enflasyon yüzde 20 civarında olmasından dolayı  eski Kadrolu işçilere, memurlara ve diğer kesimlere enflasyon farkının verilmesine rağmen maalesef bizlere verilmemektedir. Hak İş öncülüğünde tüm üyelerimizden imza toplayarak Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere Genel Merkezimize gönderdik. Kadrolu olmamızın bazı kesimler tarafından hala kabullenilmediğini üzülerek görüyoruz. Hala Taşeron işçi muamelesi yapan kurumlar ve idareciler var. Diğer Kadrolu çalışanlar da kimse yorumunu katarak işlem yapmaz iken bize gelince durum değişiyor ve birçok kişi bizlerle ilgili kararları yorumlarını katarak alıyorlar. Bu Kadroyu bize Devletimiz verdi, bunun kabul edilmesi lazım. Bizler Vatanını ve Devletini seven insanlarız, her zaman Devletimizin emrindeyiz. Bunu 15 Temmuz’da da yaşadık. Bir çok arkadaşımızın cebinde yol parası dahi olmadığı halde sabahlara kadar nöbet tutup oradan işlerine gittiğine şahit olduk.Aslında bizim isteğimiz çok bir şey değil,sadece eski 4 D’li yeni 4 D’li ayrımının kaldırılmasını istiyoruz bunun yolu da Kamu İşçileri için yapılan Kamu İşçi Toplu Sözleşmesine dahil edilmektir.Böylece bir çok sorunumuz ortadan kalkacaktır.

Haklarımızın alınması için mücadelemiz Hak İş öncülüğünde sürmektedir. Emeğe Sadakat Şerefimizdir ilkesi ile çıkmış olduğumuz bu dava da İşçi arkadaşlarımız bize güvenmeye devam etsinler, birlikte daha ileriye gideceğimize inanıyoruz.”

Kaynak

Sendikanın il başkanlığını ziyaret eden Genel Başkan ardından sırasıyla Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, İl Sağlık Müdürlüğü’ne vekalet eden Opr. Dr. Ahmet Bal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut ve G.Ü PRF. DR.A İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi Müdürü Halis Yeşil ve Başhekimi Doç.Dr. Kemal Uzun’u ziyaret ettiler. Üyeler ile de bir araya gelen Genel Başkan Baki Gülbaba ve yanındakiler ziyaretlerin ardından Giresun’dan ayrıldılar.

Kaynak

 

Öz Büro İş Sendikası İl Başkanı Ufuk Açıkgöz ve İl Sekreteri Nurullah Öksüz ile beraber Batman Basın Derneği Başkanı ve Tarafsız Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cebrail Uyanık’ı makamında ziyaret etti.Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Açıkgöz, “kangren haline gelen taşeron meselesine son noktayı koyan Cumhurbaşkanımıza kendi ve üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Maaşlarımız yattı mı, hizmet ihaleleri sonuçlandı mı, acaba yarın ne olur gibi kaygılarımız son bulmuştur. Kapsam içine giren arkadaşlarımız adına sevinirken, HBYS, KİT, görüntüleme, yemek, şoför gibi hizmet alımında çalışan kardeşlerimizin kapsam dışında kalması bizleri üzdü. Kadro almayan arkadaşlarımız için sendika olarak mücadelemiz devam etmektedir. Bu sorunun da çözüme kavuşacağına, Cumhurbaşkanımızın bu sorunu çözeceğine inancımız tamdır. Enflasyondaki değişikliğe karşı üyelerimiz kadro almış olmasına rağmen fark alamadı. Nisan ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve 2020 Ekim ayına kadar sürecek olan toplu iş sözleşmesinin mali, ekonomik ve sosyal hakları şu an uygulanabilir düzeyde değildir. Eski ve yeni işçi ayrımına sebep olan bu sözleşme bir an önce sonlandırılmalıdır. İşçilerimize Enflasyon farkı ödenmeli ve TİS kapsamına alınmalı. Geçiş süreciyle beraber kurumlarda ortaya çıkan sorunların da takipçiyiz” ifadesini kullandı.

Kaynak

 

 

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerin huzurlu, güvenli ve yüksek katılımlı bir ortamda gerçekleşerek sonuçlanmış olması, hem devletimizin gücünü hem halkımızın olgunluğunu bütün dünyaya göstermesi ve özellikle Batı’ya demokrasi dersi vermesi niteliğiyle tarihe geçmiştir.

Türkiye yaşadığı bu demokrasi şenliğiyle, ülkemizi farklı gösterme gayretinde olan iç ve dış bütün yapıların ve söylemlerin ne denli yapay ve temelsiz olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Halkımız sistem değişikliğinin kapılarını ardına kadar açmış, ömrünü vatanına, milletine ve insanlığa adamış değerli Cumhurbaşkanımızı Devlet Başkanı seçerek Türkiye’nin cihan devleti olma iradesine sahip çıkmıştır.

Bu sonuçla halkımız; küresel sömürü koalisyonuna ve emperyalizmin bütün kurumlarına karşı yürüttüğü büyük mücadelede Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiş, Türkiye’nin küresel güç olma hedefine tarihsel bir katkı vermiştir.

Türkiye halka tepeden bakan, millet iradesiyle sorunlu, hantal ve obez bürokratik yapıyı tasfiye ederek, egemenliğin millete ait olduğu yeni yapısıyla şimdi daha hızlı yol alacaktır.

Öz Büro İş Sendikası 81 milyonun kardeşliği ve tüm insanların insan onuruna yaraşır bir hayat yaşamaları temelinde, güçlü ve zengin bir ülkenin onurlu ve mutlu yurttaşları olarak yaşama hedefli mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Siyaseti ve devleti insan odaklı düşünen, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesiyle halka hizmeti hayatının merkezine koyan Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çalışanlar olarak sorun ve taleplerimizi içeren bir dosyayı önümüzdeki günlerde sunacağımızı kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

Öz Büro İş Sendikası olarak bu seçim sonuçlarının ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten kutluyoruz. Yeni meclisimizin ve yeni hükümetimizin, halkın ve emekçilerin birikmiş sorun ve beklentilerine en kısa sürede çözümler üretmesini beklediğimizi ifade ediyoruz.

Yaşasın 81 milyonun kardeşliği,

Yaşasın ülkemizin bölünmez bütünlüğü,

Yaşasın insanca ve hakça yaşama mücadelemiz.

 

Kaynak